De Jo Crepain Prijzen: Omdat architecten beter verdienen


Onze architectuur heeft in binnen- en buitenland een grote renommée. En terecht. De aandacht gaat daarbij echter vooral naar de cultuuruiting die architectuur is.

 

Nochtans moet architectuur ook gemáákt worden: veel ontwerpers geven ook buiten de spotlights elke dag het beste van zichzelf en leveren een aanzienlijke bijdrage aan onze maatschappij. Met vallen en opstaan timmeren ze aan de weg en ze vormen een groeiende economische sector op zich.

 

Dat aspect blijft vaak onderbelicht en daar wil Netwerk Architecten Vlaanderen, de overtuiging van Jo Crepain indachtig, iets aan doen.

Ook een creatief beroep vergt professionalisering


NAV zet al vele jaren in op een stevige economische onderbouw van het architectenbedrijf. Via peterschapsprojecten en Kick Off Days for Architects geven we startende architecten een steuntje in de rug. En met het lerende netwerk ‘Schaalvergroting’ coachen we architectenbureaus die een groeisprong willen wagen.

 

Met die initiatieven speelt NAV in op concrete noden. Wie een bloeiend architectenbureau wil, heeft naast inspiratie immers ook heel wat transpiratie nodig.
 

Ook het architectenbedrijf past zich daarom, met de nodige groeipijnen, aan aan een steeds complexere bouwwereld, en professionaliseert zich. Elk zichzelf respecterend bureau maakt daarom, naast creatieve en technische skills, werk van een stevig management met aandacht voor een strategisch, personeels-, financieel en  commercieel beleid.

Erkenning voor de maatschappelijk ge├źngageerde architect-ondernemer


Als architectenvereniging zijn we ons bovendien ter dege bewust van de primordiale rol die architecten opnemen bij maatschappelijke uitdagingen zoals mobiliteit, de klimaatopwarming, verdichting… Projecten rond bijvoorbeeld energiezuinig, groen en waterbewust bouwen en het Renovatiepact vormen dan ook een essentieel onderdeel van onze werking.

 

Stuk voor stuk zijn het hete hangijzers waarbij architecten de sleutel in handen hebben om tot innovatieve oplossingen te komen.

Een hart onder de riem


Samengevat: met deze Prijzen wil Netwerk Architecten Vlaanderen architecten aanmoedigen die voortrekkers zijn op het vlak van architectuur, een uitgekiende bedrijfsvoering én maatschappelijk engagement.

 

Op die manier willen we een hele sector een hart onder de riem steken. Want als er één ding is dat architecten meer verdienen, dan is het boven alles erkenning.