Wall of fame

Ralf Coussée en Klaas Goris


Carrièreprijs 2017

 

In 2019 sleepte het duo Ralf Coussée en Klaas Goris de Carrièreprijs in de wacht. Een logische keuze voor architect en jurylid Luc Binst, die tot aan zijn overlijden in 2008 samen met Jo Crepain Crepain Binst Architecture runde. “Coussée en Goris huldigen op veel vlakken dezelfde filosofie als Jo Crepain zaliger. Net als Jo werden ze ooit gepolst om Bouwmeester te worden, maar daar hebben ze, uit passie voor hun beroep en door hun verslaving aan toparchitectuur, vriendelijk voor bedankt. Het zijn authentieke en collegiale architectuurpersoonlijkheden die een rechte en ethische lijn aanhouden in alles: hun innovatieve architectuur, hun bedrijfsvoering, hun engagement in het onderwijs… Ze slagen erin om zich te laten respecteren door de bouwwereld, ze durven op hun strepen staan, durven hun mond te roeren in functie van de werkbaarheid van ons beroep. Daar plukken ze nu de vruchten van. Het is ook een weloverwogen keuze om dit nu, op dit specifieke moment in hun carrière, toe te kennen. We zochten immers architecten die een lang en proven track record hebben met veel ervaring, maar die nog altijd brandend actueel zijn en zo een ambassadeursrol voor onze sector kunnen vervullen. Ik ben daarom erg verheugd met deze keuze.”

OMGEVING (OM/AR architecten)


Innovatief Architectenbureau 2017

 

De organisatiestructuur is volgens de jury uniek, en een antwoord op de  zelfstandigenstructuur die voor de meeste kantoren zo onontkoombaar is. OMGEVING is namelijk een coöperatieve vennootschap waarin ongeveer de helft van de werknemers aandelen hebben, en directe inspraak krijgen. 30% van de winst wordt onder iedereen gelijkmatig verdeeld, ongeacht aandeelhouderschap, anciënniteit of functie (dus ook de poetsvrouw). Het bureau toont ook een groot maatschappelijke engagement, onder anderen als ontwerper van vzw Ringland.


Noot: Sinds 2018 heeft OMGEVING zijn werkveld architectuur verzelfstandigd tot OM/AR architecten. Alle architectuurprojecten worden, onder leiding van de voltallige architectenploeg, verdergezet onder die nieuwe naam. OMGEVING richt zich vanaf heden uitsluitend op stedenbouw en landschap.

 

Laureaten: EVR-Architecten uit Gent, a2o-architecten uit Hasselt en Stramien uit Antwerpen.

Callebaut-Architecten


Beloftevol Startend Architectenbureau 2017

 

Vanuit Drongen timmert dit bureau al sinds 2006 aan de weg in de nichesector van renovatie en restauratie van erfgoed. De restauratie van klassevolle monumenten pakken ze graag wetenschappelijk aan, met grondig vooronderzoek. “Wij geloven dat architectuur zo ontworpen moet worden dat zij mensen het potentieel toont van anders leven, of het nu gaat om kleiner wonen in de stad, meer investeren in  duurzame materialen, of investeren in de blijvende waarde van beschermd erfgoed”, aldus zaakvoerder Wouter Callebaut. Begonnen met twee medewerkers, vierde het haar tienjarig in 2016 met 10 vaste medewerkers. “Nu willen we vooral bestendigen. Een belangrijk aspect hierbij is investeren in een goede draagkrachtige basis voor het bureau. Dit omvat o.a. het goed op punt zetten van bureauorganisatie en efficiëntie, maar evengoed in de opleiding en opvolging van de huidige medewerkers.” De ambitie van de zaakvoerder is dan ook om ervaren medewerkers te laten doorgroeien tot partners en uiteindelijk ook vennoten van het bureau.

 

Laureaten: Haerynck-Vanmeirhaeghe architecten (roepnaam Havan-a) uit Gent en  Architectuuratelier Dertien12 uit Brugge.

Robbrecht en Daem architecten


Architectuurambassadeur in het Buitenland 2013

 

 

 

Robbrecht en Daem overstijgt het concept van architectuur als een louter bouwkundig begrip. Van bij de oprichting heeft het bureau, onder meer door een sterke invloed van de kunsten, een architecturale precisie ontwikkeld die het bureau vandaag de internationale uitstraling geeft die het verdient. Met projecten als de stadshal in Gent of het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bewijst Robbrecht & Daem dat Belgische architectuur in het buitenland groot aanzien heeft.

 

Laureaten: Buro II & Archi+I, Conix Architects, JDS Architects (Julien Desmedt)

denc!-studio


Beloftevol Startend Architectenbureau 2013

 

 

 

Volgens de jury van de Jo Crepain Awards springt denc!-studio uit de band door de sterke combinatie van mooie architectuur, innovatie en een heldere visie op management. De knowhow en praktijkrealisaties van dit kantoor zijn het resultaat van jaren werk in wetenschappelijk onderzoek, specialisatie in vormgeving, consultancy in constructie en bouwfysica en technisch advies. Die ervaring, de wilskracht om anders te willen zijn dan de anderen en een continue drang naar innovatie maakt dat het bureau een enorm potentieel heeft voor de toekomst. Hun frisse mindset maakt denc!-studio de terechte winnaar van de award voor meest beloftevolle startende bureau.

 

Laureaten: sculp[IT] en BLAF Architecten